மீத்தேன் CH4 எனப்படுவது யாதெனில்....


நிலக்கரி படுக்கை மீத்தேன் (அ) கோல் பெட் மீத்தேன் .

பூமிக்கு அடியில் உள்ள நிலக்கரி படுகைகளில் விரவிக்கிடக்கும் மீத்தேன் வாயு அழுத்தம் காரணமாக அங்கே பொதிந்துள்ள நிலக்கரி கற்களின் புறப்பரப்பில் மெல்லிய தாள் போன்று படிந்து கிடக்கின்றன. நிலக்கரி படுகைக்குள் இருக்கும் புவியழுத்தத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது அந்த சூழ்நிலையில் உள்ள நிலத்தடி நீராகும்.

நிலக்கரி படுகையில் உள்ள நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி வெளியே எடுக்கும்
போது மீத்தேன் வாயுவும் நீரோடு சேர்ந்து வெளிவரும். வெளியே எடுக்கப்பட்ட நீர் உரிய உபகரணங்களுக்குள் செலுத்தப்பட்டு நீரும் மீத்தேன் வாயுவும்
தனித்தனியே பிரித்து எடுக்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் லட்சக் கணக்கான லிட்டர் நிலத்தடி நீர் ராட்சத முறையில் உறிஞ்சி எடுக்கப்படும். வெளியேற்றப்பட்ட  மீத்தேன் பிரிக்கப்பட்ட வாயு, நச்சுத்தன்மையுள்ள ரசாயன மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும், அதை நீர் என்பதை விட "நச்சுக்கழிவு" என்றே கூறவேண்டும்.

ஆழ்துளைக் கிணறுகள் வெட்டி, முதலில் 500 முதல் 1650 அடி ஆழம் வரை உள்ள நன்னீரை அசுர நீர் இறைப்பிகளால் இறைத்து வெளியே விடுவார்கள்.
அப்படி இறைக்கும் போது, நன்னீருடன் உப்பு, அமிலம், கரியும் கலந்து கெட்ட நீராக மாறிவிடும். அப்படி கெட்டதாக மாறிய நீரை பாசனத்திற்கும்,
குடிக்கவும் பயன்படும் வாய்க்கால்கள், ஆறுகள் போன்ற ஓடைகளின் வழியே வெளியேற்றுவார்கள்.

நிலத்தடியில் இருந்த நன்னீர், கெடு நீராக மாறியதொடு, வாய்க்கால், ஆறுகள், ஓடைகளில் ஓடும் நன்னீரையும் கெடு நீராக மாற்றி விடும். இப்படி நீரை இறைத்து வெளியேற்றியவுடன், அசுர உறிஞ்சிகளால் நிலக்கரிப் பாறைகளில் இருக்கும் நுண் துளைகள் வழியே வரும் மீத்தேனை உறிஞ்சி எடுப்பார்கள்.
இப்படி எடுக்கப் பட்ட மீத்தேனை பெருங்குழாய்கள் வழியே அனுப்பப்படும்.

இது ஒரு வகை மீத்தேன் எடுக்கும் முறை, இதை தான் கோல் பெட் மீத்தேன் என்பர், செலவு மிகுந்தது மற்றும் சுற்றுசூலலுக்கு கேடுவிளைவிக்கும் முறையும் கூட; ஆனால் இதில் உற்பத்தி அதிகம், ஆதலால் அரசு இம்முறையை கையால நடவடிக்கை எடுக்கிறது.

இன்னொரு முறையானது Bio-fuel எனப்படும். விலங்குகள், மற்றும் கால்நடை கழிவுகளிள் இருந்து எடுக்கப்படும் மீத்தேன்.

இம்முறையில் கழிவுகளை ஒன்று சேர்த்து ஒரு வித சேம்பரில் இட்டு சில ரசாயன மாற்றங்களை நிகழ்த்தி மீத்தேன் பிரித்து எடுக்கப்படும், இம்முறை சுற்றுசூழலுக்கு எவ்வகையிலும் பாதிப்பு இல்லை, இம்முயை கையாண்டால் கால்நடை வளர்ப்பு அதிகம் ஆகும் ஆதலால் கிராமப்புறம் வளர்ச்சி அடையும்.

ஆனால் இம்முறையில் உற்பத்தி மிக குறைவே.

வாழ்வாதாரத்தை அழித்து உற்பத்தியை பெருக்கி அதை பயன் படுத்தி என்ன பயன் காண்கப்போகிறோம்!....?

நம் பினங்களுக்கு விறகுக்கு பதிலாக !! மீத்தேனை வைத்து எரியூட்டுவதைத் தவிர,,,...,,!!!!

நன்றி : டைகர் 


You may also like

No comments: